Frukost Strand City Hotell
Okategoriserade

Fyll på med färg

Vi brukar använda oss av att man ska få i sig så många färger man kan på en dag i grönsaker. Det blir då en bra blandning i påfyllning av vitaminer och mineraler. Man kan ha det som ett mål. Hur många färger får du i dig i grönsaker? Välkommen på frukost vardagar 06,30-09,00 helger 07,30-10,30.